โรคหัวใจ

  • Transliteration
    rôhk hŭa jai
  • Thai Phonetic
    [ โรก หัว ไจ ]