โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่

  • Transliteration
    rôhk lòt lêuat hŭa jai koh-roh-naa-rêe
  • Thai Phonetic
    [ โรก หฺลอด เลือด หัว ไจ โค-โร-นา-รี่ ]