โรคเส้นเลือดในสมองตีบโรก เส้-นะ-เลือด ไน สะ-หฺมอง ตีบ
rôhk sây-ná-lêuat nai sà-mŏng dtèepTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish