โรคลิ้นหัวใจรั่ว

  • Transliteration
    rôhk lín hŭa jai rûa
  • Thai Phonetic
    [ โรก ลิ้น หัว ไจ รั่ว ]