โรคลิ้นหัวใจรั่ว

  • Transliteration
    rôhk lín hŭa jai rûa
  • Thai Phonetic
    [ โรก-ลิ้น-หัว-ไจ-รั่ว ]