โรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบโรก เยื้อ-หุ้ม สะ-หฺมอง-อัก-เสบ
rôhk yéua-hûm sà-mŏng-àk-sàypTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish