โรคปากนกกระจอกโรก ปาก นก กฺระ-จอก
rôhk bpàak nók grà-jòkTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish