โรคปวดกล้ามเนื้อหลัง

  • Transliteration
    rôhk bpùat glâam néua lăng
  • Thai Phonetic
    [ โรก-ปวด-กฺล้าม-เนื้อ-หฺลัง ]