โรคปวดกล้ามเนื้อหลัง

  • Transliteration
    rôhk bpùat glâam néua lăng
  • Thai Phonetic
    [ โรก ปวด กฺล้าม เนื้อ หฺลัง ]