โรคที่เกิดจากระบบทางเดินอาหารโรก ที่ เกิด จาก ระ-บบ-ทาง-เดิน-อา-หาน
rôhk têe gèrt jàak rá-bòp-taang-dern-aa-hăanTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish