thai2english-logo
search

โรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการทำงาน

  • Transliteration
    rôhk têe gèrt kêun gìeow nêuang gàp gaan tam ngaan
  • Thai Phonetic
    [ โรก ที่ เกิด ขึ้น เกี่ยว เนื่อง กับ กาน ทำ งาน ]
  • Add to favorites