โรคติดเชื้อในหัวใจ

  • Transliteration
    rôhk dtìt chéua nai hŭa jai
  • Thai Phonetic
    [ โรก-ติด-เชื้อ-ไน-หัว-ไจ ]