โรคติดเชื้อในหัวใจ

  • Transliteration
    rôhk dtìt chéua nai hŭa jai
  • Thai Phonetic
    [ โรก ติด เชื้อ ไน หัว ไจ ]