เรื่องสั้นเรื่อง สั้น
rêuang sân
 • Noun
  short story

  Components

   • matter ; affair ; thing (เรื่อง is the classifier for a movie, story or tale.)
   • [to be] short ; briefTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish