เรียกหา

 • Transliteration
  rîak hăa
 • Thai Phonetic
  [ เรียก-หา ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] ask for
  Components