เรียกว่า

 • Transliteration
  rîak wâa
 • Thai Phonetic
  [ เรียก ว่า ]

Example Sentences

 • นั้นน่ะเหรอที่คุณเรียกว่าความรัก
  nán nâ rĕr têe kun rîak wâa kwaam rák
  Is that what you call love ?
 • จะเรียกว่าเป็นฝาแฝดกันเลยก็ได้
  jà rîak wâa bpen făa fàet gan loie gôr dâai
  Could pass as twins.
 • นั่นเรียกว่าวิ่งเหรอ
  nân rîak wâa wîng rĕr
  Call that running ?
 • เขาเรียกว่าอะไร
  kăo rîak wâa à-rai
  What do they call it ?
 • คุณรู้ไหมว่าอาการนั่นเรียกว่าอะไร
  kun róo măi wâa aa-gaan nân rîak wâa à-rai
  You know what that's called ?
 • มันเรียกว่าสมดุลย์
  man rîak wâa sà-má-dun
  They call it the balance.