เรียกเลขหมาย

  • Transliteration
    rîak lâyk măai
  • Thai Phonetic
    [ เรียก เลก หฺมาย ]