เรียกรหัส

 • Transliteration
  rîak rá-hàt
 • Thai Phonetic
  [ เรียก-ระ-หัด ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] call someone by signals ; call
  Components