เรียกตัว

 • Transliteration
  rîak dtua
 • Thai Phonetic
  [ เรียก-ตัว ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] summon ; call someone to come
  Components