เรียกตัว

 • Transliteration
  rîak dtua
 • Thai Phonetic
  [ เรียก ตัว ]

Example Sentences

 • คุณเรียกตัวเองว่าผู้ชายเหรอ
  kun rîak dtua ayng wâa pôo chaai rĕr
  You call yourself a man ?
 • คุณยังเรียกตัวเองว่าเป็นนักแสดงอยู่เหรอ
  kun yang rîak dtua ayng wâa bpen nák sà-daeng yòo rĕr
  You call yourself an actor ?
 • คุณยังกล้าเรียกตัวเองว่าผู้ชายอยู่เหรอ
  kun yang glâa rîak dtua ayng wâa pôo chaai yòo rĕr
  You call yourself a man ?
 • คุณเรียกตัวเองว่านักเรียนเหรอ
  kun rîak dtua ayng wâa nák rian rĕr
  You call yourself a student ?
 • คุณเรียกตัวคุณเองว่าเพื่อนเหรอ
  kun rîak dtua kun ayng wâa pêuan rĕr
  You call yourself a friend ?