เรียกดอกเบี้ย

  • Transliteration
    rîak dòk bîa
  • Thai Phonetic
    [ เรียก ดอก เบี้ย ]