เรียกดอกเบี้ย

  • Transliteration
    rîak dòk bîa
  • Thai Phonetic
    [ เรียก-ดอก-เบี้ย ]