เรียกชื่อ

  • Transliteration
    rîak chêu
  • Thai Phonetic
    [ เรียก-ชื่อ ]