เรียกค่าเสียหาย

  • Transliteration
    rîak kâa sĭa hăai
  • Thai Phonetic
    [ เรียก ค่า เสีย หาย ]