เรียกขาน

 • Transliteration
  rîak kăan
 • Thai Phonetic
  [ เรียก-ขาน ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] name ; call ; label
  Components