เรียกเก็บ

  • Transliteration
    rîak gèp
  • Thai Phonetic
    [ เรียก เก็บ ]