เรียกเก็บ

 • Transliteration
  rîak gèp
 • Thai Phonetic
  [ เรียก-เก็บ ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] store ; collect ; stockpile
  Components