เรียก

 • Transliteration
  rîak
 • Thai Phonetic
  [ เรียก ]

Example Sentences

 • คุณเรียกมันว่ารักงั้นเหรอ
  kun rîak man wâa rák ngán rĕr
  You call this love ?
 • ทุกคน · ช่วยกันเรียกเขาหน่อย
  túk kon · chûay gan rîak kăo nòi
  Everyone, let's call her.
 • เรียกตำรวจเดี๋ยวนี้
  rîak dtam-rùat dĭeow née
  Call the police now.
 • คุณเรียกว่าการชกมวยได้ยังไงเนี่ย
  kun rîak wâa gaan chók muay dâai yang ngai nîa
  You call this fighting ?
 • เรียกฉันอะไร
  rîak chăn à-rai
  Call me what ?
 • เขาเรียกมันว่าโครงเรื่อง
  kăo rîak man wâa krohng rêuang
  She called them synopsis.