thai2english-logo
search

เรียก

 • Transliteration
  rîak
 • Thai Phonetic
  [ เรียก ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เขาจะเรียกเธอว่าคนสวมรอยนะ
  kăo jà rîak ter wâa kon sŭam roi ná
  She's calling you a fake.
 • เขาเรียกมันว่าโครงเรื่อง
  kăo rîak man wâa krohng rêuang
  She called them synopsis.
 • คุณเรียกหรือ
  kun rîak rĕu
  Did you call ?
 • ท่านเรียกเหรอครับ
  tân rîak rĕr kráp
  Did you call, sir ?
 • แกเรียกฉันว่า · ไอ้เตี้ยเหรอ
  gae rîak chăn wâa · âi dtîa rĕr
  You call me a midget ?
 • ทำไมคุณถึงเรียกผมมา
  tam-mai kun tĕung rîak pŏm maa
  Why did you call me ?