รายการอาหาร

  • Transliteration
    raai gaan aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ ราย-กาน-อา-หาน ]