thai2english logo

ร้าย

 • Transliteration
  ráai
 • Thai Phonetic
  [ ร้าย ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • มันไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอก
  man mâi leo ráai kà-nàat nán ròk
  Can't be that bad.
 • มันก็ไม่เลวร้ายไปทั้งหมดหรอก
  man gôr mâi leo ráai bpai táng mòt ròk
  Not bad at all.
 • ร้ายเหลือเกิน
  ráai lĕuua gern
  That's really low.
 • ร้ายยิ่งกว่าที่นี่หรือเปล่า
  ráai yîng gwàa têe nêe rĕu bplào
  Worse than this place ?.
 • มันช่างเร็วร้ายนัก
  man châang reo ráai nák
  It would have been terrible.
 • คุณมันร้ายจริงๆ
  kun man ráai jing jing
  You are really fierce.