ร้านอาหาร

  • Transliteration
    ráan aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ ร้าน อา-หาน ]