--

ราชอาณาจักร

  • Transliteration
    râat-chá-aa-naa-jàk
  • Thai Phonetic
    [ ราด-ชะ-อา-นา-จัก ]