รับงาน

 • Transliteration
  ráp ngaan
 • Thai Phonetic
  [ รับ งาน ]

Example Sentences

 • ฉันรับงานนี้ไม่ได้หรอก
  chăn ráp ngaan née mâi dâai ròk
  I can't accept this offer.
 • ฉันรับงานนี้ไม่ได้
  chăn ráp ngaan née mâi dâai
  I can't accept this offer.