thai2english-logo
search

รับ

 • Transliteration
  ráp
 • Thai Phonetic
  [ รับ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • รับกาแฟสักหน่อยไหม
  ráp gaa-fae sàk nòi măi
  Can I get you some coffee ?
 • ทำไมฉันต้องรับด้วย
  tam-mai chăn dtông ráp dûay
  Why should I accept this ?
 • ทำไมฉันต้องรับไว้ด้วย
  tam-mai chăn dtông ráp wái dûay
  Why should I accept this ?
 • รับอะไรดีคะ
  ráp à-rai dee ká
  What would you like ?
 • รับกาแฟไหม
  ráp gaa-fae măi
  Can I offer you a coffee ?
 • รับอะไรดีคะ
  ráp à-rai dee ká
  Can I get you something ?