รัฐบาล

  • Transliteration
    rát-tà-baan
  • Thai Phonetic
    [ รัด-ถะ-บาน ]