รักษาความปลอดภัย

  • Transliteration
    rák-săa kwaam bplòt pai
  • Thai Phonetic
    [ รัก-สา คฺวาม ปฺลอด ไพ ]