thai2english-logo
search

รักแท้

 • Transliteration
  rák táe
 • Thai Phonetic
  [ รัก แท้ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • รักแท้คืออะไร
  rák táe keu à-rai
  What is true love ?
 • นั้นแหละคือรักแท้
  nán làe keu rák táe
  That's what true love is.