thai2english logo

รัก

 • Transliteration
  rák
 • Thai Phonetic
  [ รัก ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ฉันรักเสียงของสายฝนตก
  chăn rák sĭiang kŏng săai fŏn dtòk
  I love the sound of rain.
 • ฉันพูดว่า · คุณเคยรักฉันบ้างไหม
  chăn pôot wâa · kun koiie rák chăn bâang măi
  I said did you love me ?
 • เคยรักผมหรือเปล่า
  koiie rák pŏm rĕu bplào
  Did you love me ?
 • ผมรักคุณ
  pŏm rák kun
  I love you.
 • ไปเถอะ · บินไปสู่ห้วงแห่งรักของคุณเถอะ
  bpai tùh · bin bpai sòo hûuang hàeng rák kŏng kun tùh
  Go, fly to your love.
 • นี่คือรักหรือเปล่า
  nêe keu rák rĕu bplào
  Is this love ?