ระบบกรองไร้อากาศระ-บบ กฺรอง ไร้ อา-กาด
rá-bòp grong rái aa-gàat
  • Noun
    anaerobic filter

    Components

      • [to] lack ; be devoid of ; be withoutTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish