ระฆัง

  • Transliteration
    rá-kang
  • Thai Phonetic
    [ ระ-คัง ]