ร้องเรียกร้องหา

 • Transliteration
  róng rîak róng hăa
 • Thai Phonetic
  [ ร้อง-เรียก-ร้อง-หา ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] call ; cry out for ; shout or yell after
  Components