ร้องเรียกร้องหา

  • Transliteration
    róng rîak róng hăa
  • Thai Phonetic
    [ ร้อง เรียก ร้อง หา ]