ร้องเรียก

  • Transliteration
    róng rîak
  • Thai Phonetic
    [ ร้อง เรียก ]