รหัสทิศทางเรียก

  • Transliteration
    rá-hàt tít taang rîak
  • Thai Phonetic
    [ ระ-หัด ทิด ทาง เรียก ]