รหัสทิศทางเรียก

  • Transliteration
    rá-hàt tít taang rîak
  • Thai Phonetic
    [ ระ-หัด-ทิด-ทาง-เรียก ]