รวมหัว

  • Transliteration
    ruam hŭa
  • Thai Phonetic
    [ รวม หัว ]