รวม

  • Transliteration
    ruam
  • Thai Phonetic
    [ รวม ]