รวม

 • Transliteration
  ruam
 • Thai Phonetic
  [ รวม ]

Example Sentences

 • แล้วก็รวมรวบทีม
  láew gôr ruam rûap teem
  Then assemble the team.
 • รวมผมด้วยได้ไหม
  ruam pŏm dûay dâai măi
  Can I be included ?
 • สามต้องรวมเป็นหนึ่ง
  săam dtông ruam bpen nèung
  The three must become one.
 • อะไรที่ไม่ได้รวมคุณเหรอ
  à-rai têe mâi dâai ruam kun rĕr
  What does not involve you ?
 • รวมเป็นหนึ่งเดียว
  ruam bpen nèung dieow
  Fused as one.