รถสิบล้อรด สิบ ล้อ
rót sìp lór
  • Noun
    ten-wheeled truck ; ten wheeler ; truck

    Components
Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish