thai2english-logo
search

รถตู้

 • Transliteration
  rót dtôo
 • Thai Phonetic
  [ รด ตู้ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • รถตู้ของใครข้างนอกนั่น
  rót dtôo kŏng krai kâang nôk nân
  Whose van is that out there ?
 • รถตู้จอดแล้ว
  rót dtôo jòt láew
  The van is stopping.
 • เอาเขาเข้าไปในรถตู้
  ao kăo kâo bpai nai rót dtôo
  Take him into the van.