เยื่อบุหัวใจอักเสบ

  • Transliteration
    yêua bù hŭa jai àk-sàyp
  • Thai Phonetic
    [ เยื่อ บุ หัว ไจ อัก-เสบ ]