เยื้องท่า

 • Transliteration
  yéuang tâa
 • Thai Phonetic
  [ เยื้อง-ท่า ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] crane the neck
  Components