เยื้องท่า

  • Transliteration
    yéuang tâa
  • Thai Phonetic
    [ เยื้อง ท่า ]