ย่อย

  • Transliteration
    yôi
  • Thai Phonetic
    [ ย่อย ]