ไม่พอใจไม่ พอ ไจ
mâi por jaiTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish