ไม่เต็มใจไม่ เต็ม ไจ
mâi dtem jaiTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish