เมื่อวาน

 • Transliteration
  mêua waan
 • Thai Phonetic
  [ เมื่อ วาน ]

Example Sentences

 • เมื่อวานเป็นยังไงบ้าง
  mêua waan bpen yang ngai bâang
  How did it go yesterday ?
 • เมื่อวานมีอะไรหรือเปล่า
  mêua waan mee à-rai rĕu bplào
  Something came up yesterday ?
 • เฮ้ · เมื่อวานเป็นไงบ้าง
  háy · mêua waan bpen ngai bâang
  Hey, how was it yesterday ?
 • เมื่อวานเป็นวันที่ฉันมีความสุข
  mêua waan bpen wan têe chăn mee kwaam sùk
  I was happy yesterday.
 • เมื่อวานฉันพูดอะไรออกไป
  mêua waan chăn pôot à-rai òk bpai
  What did I say yesterday ?
 • ฉันเสียใจกับเรื่องเมื่อวานนะคะ
  chăn sĭa jai gàp rêuang mêua waan ná ká
  I am sorry about yesterday.