เมืองท่าปลอดภาษี

  • Transliteration
    meuang tâa bplòt paa-sĕe
  • Thai Phonetic
    [ เมือง-ท่า-ปฺลอด-พา-สี ]