thai2english logo

เมือง

 • Transliteration
  meuuang
 • Thai Phonetic
  [ เมือง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • มันเป็นเมืองเล็กๆ · นะ
  man bpen meuuang lék lék · ná
  It is a small town.
 • มันไม่มีเมืองในแผนที่นี่ด้วย
  man mâi mee meuuang nai păen têe nêe dûuay
  There's no town on the map.
 • พวกเขาย้ายไปอยู่เมืองอื่น
  pûuak kăo yáai bpai yòo meuuang èun
  They moved to another town.
 • เราเช็คเมืองหมดแล้ว
  rao chék meuuang mòt láew
  We checked out the town.
 • ในเมือง · ทำไม
  nai meuuang · tam-mai
  In town. Why ?
 • ผมจะแวะเข้าเมืองแป๊บนึง
  pŏm jà wáe kâo meuuang bpáep neung
  I'll pop back into town.