มื้ออาหาร

  • Transliteration
    méu aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ มื้อ อา-หาน ]